راهنمای ارسال طرح ها

امروز : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
شمارش معکوس تا برگزاری جشنواره
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
محورهای جشنواره
کشاورزی
نانو سیستم
صنایع غذایی
صنایع معدنی
صنایع نفت و گاز
صنعت گردشگری
سلول های بنیادی
خودرو و نیرو محرکه
گیاهان دارویی و طب سنتی
تجهیزات پزشکی و ورزشی
اطلاعات میکرو الکترونیک
فناوری اطلاعات و ارتباطات
انرژی های نو و محیط زیست
تجهیزات و مصالح صنعت ساختمان
زیست فناوری (پزشکی، دارویی ، غذایی)
و سایر حوزه های مرتبط با فناوری های نوین
برگزار کنندگان جشنواره
وزارت علوم تحقیقات و فناوریدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهپارک علم و فناوری استان کرمانکارا تجارت پویا ارس دیباسازمان منطقه آزاد کیش
تشکیل کمیته اجرایی جشنواره بین المللی تجاری سازی فناوری های پیشرفته

همزمان با تعيين كميته ي علمي جشنواره بین المللی تجاری سازی فناوری های پیشرفته تيم اجرايي جشنواره كه تاكنون به برنامه ريزي هاي اوليه مشغول بود، تحت نام كميته ي اجرايي جشنواره بین المللی تجاری سازی فناوری های پیشرفته تشكيل شده و فعاليت اجرايي خود را آغاز نمود.
به گزارش روابط عمومي جشنواره بین المللی تجاری سازی فناوری های پیشرفته در جلسه اي كه با حضور جمعي از جامعه ي علمي، مجموعه ي ارس ديبا بعنوان كارگزار فن بازار علم و فناوري و پارك علم و فناوري استان كرمان برگزار شد كميته ي اجرايي جشنواره تشكيل و به فراخور تقسيم وظايف صورت پذيرفت.

تاریخ : 1395/08/06