راهنمای ارسال طرح ها

امروز : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
شمارش معکوس تا برگزاری جشنواره
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
محورهای جشنواره
کشاورزی
نانو سیستم
صنایع غذایی
صنایع معدنی
صنایع نفت و گاز
صنعت گردشگری
سلول های بنیادی
خودرو و نیرو محرکه
گیاهان دارویی و طب سنتی
تجهیزات پزشکی و ورزشی
اطلاعات میکرو الکترونیک
فناوری اطلاعات و ارتباطات
انرژی های نو و محیط زیست
تجهیزات و مصالح صنعت ساختمان
زیست فناوری (پزشکی، دارویی ، غذایی)
و سایر حوزه های مرتبط با فناوری های نوین
برگزار کنندگان جشنواره
وزارت علوم تحقیقات و فناوریدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهپارک علم و فناوری استان کرمانکارا تجارت پویا ارس دیباسازمان منطقه آزاد کیش
کارگروه اجرایی
 
رضا سلاجقه
عضو ارشد کمیته اجرایی 

 
عباس نیک نفس
عضو کارگروه تجارت الکترونیک و کمیته اجرایی 
 
کاظم ملکی
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی

 
محمدصادق آبادیجو
 عضو کارگروه تجارت الکترونیک و کمیته اجرایی
 
 جاوید مومنی
  عضو کارگروه گردشگری و عضو کمیته اجرایی 

 
فرزانه آبسالان
 عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی
 
مسعود ابوطالبی
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی

 
میلاد بمانی
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی 
 
مصطفی حاجعلی زاده
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی

 
داریوش حبیب پور
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی
 
محمد حسنی
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی

 
علی صادقی
 عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی
 
محسن علی ابراهیمی
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی

 
 احمد مقنی زاده
  عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی
 
علی شفیعی کوهپایه
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی

 
علیرضا متین
عضو کارگروه فناوری اطلاعات و کمیته اجرایی
 
ندا خلت
عضو کمیته اجرایی

 
دانیال پورناظمی
عضو کمیته اجرایی
 
جواد سلاجقه
عضو کمیته اجرایی

 
الهه صادقی
عضو کمیته اجرایی
 
زهرا سخی
عضو واحد روابط عمومی و کمیته اجرایی 

 
کامبیز اسلامی
عضو کمیته اجرایی و ارتباط با صنعت دانشگاه
 
زهره شریف زاده
عضو کمیته اجرایی

 
نیما قاضی زاده
عضو کمیته اجرایی
 
سعید اسداللهی
عضو کمیته اجرایی

 
اسماعیل کرمی
عضو کمیته اجرایی
 
مهرناز ماهر
عضو واحد روابط عمومی و کمیته اجرایی 

 
سید مصطفی مهدوی
عضو واحد روابط عمومی و کمیته اجرایی
 
امین نجفی
  عضو واحد روابط عمومی و کمیته اجرایی

 
مهدیه مهرابی
عضو کمیته اجرایی
 
ندا علیپور
عضو واحد روابط عمومی و کمیته اجرایی

 
وحید یارعلی
عضو واحد روابط عمومی و کمیته اجرایی
 
فریبرز فخیم
عضو کمیته اجرایی

 
مژده کاظمی 
غضو کمیته اجرایی 

 
تاریخ : 1395/10/01