راهنمای ارسال طرح ها

امروز : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
شمارش معکوس تا برگزاری جشنواره
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
محورهای جشنواره
کشاورزی
نانو سیستم
صنایع غذایی
صنایع معدنی
صنایع نفت و گاز
صنعت گردشگری
سلول های بنیادی
خودرو و نیرو محرکه
گیاهان دارویی و طب سنتی
تجهیزات پزشکی و ورزشی
اطلاعات میکرو الکترونیک
فناوری اطلاعات و ارتباطات
انرژی های نو و محیط زیست
تجهیزات و مصالح صنعت ساختمان
زیست فناوری (پزشکی، دارویی ، غذایی)
و سایر حوزه های مرتبط با فناوری های نوین
برگزار کنندگان جشنواره
وزارت علوم تحقیقات و فناوریدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهپارک علم و فناوری استان کرمانکارا تجارت پویا ارس دیباسازمان منطقه آزاد کیش
کارگروه علمی

دکتر علیرضا عسکرزاده

دانلود رزومه

دکتر ابراهیم جهانشاهی

دانلود رزومه

دکتر لطفعلیان

دانلود رزومه

دکتر محمدرضا رضایی

دانلود رزومه

دکتر صادق غضنفری

دانلود رزومه

دکتر رضا دهقانی

دانلود رزومه

دکتر سعید میرزایی

دانلود رزومه

دکتر مهدی انصاری

دانلود رزومه
تاریخ : 1395/09/14